เกี่ยวกับเรา

บริษัท มาเท่นฮาท จำกัด จดทะเบียน เมือวันที่ 28 เมษายน 2559 วัถุประสง 29 ข้อ ให้เช่ารีสอร์ท ให้เช่าที่พักอาศัยทุกชนิด ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและที่เกี่ยวกับนำเที่ยวทุกประเภท มีกรรมการของ บริษัท 3 คน  1นาย ชาเยชท์ จันทร์ช่วง 2 นส ปริชาติ จันทร์ช่วง 3 นส สุกัญญา จันทร์ช่วง  ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท  สำนักงานใหญ่ ตั่งอยู่ที่ 97 หมู่ที่1 ตำบล เขาพัง อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัด สุราฎร์ธานี โทร 077 313413  เดิมเป็นธุรกิจครอบครัว เริ่มก่อตั้ง ปี 49 ประกอบธุรกิจ ร้านมินิมาร์ท และร้านของที่ระลึกที่ท่าเรือท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน และได้ทำกิจการ เรือนำเที่ยว รถตู้ รถเช่า และกิจการนำเที่ยว ภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน จน ปี 2559 เปิดร้านอาหาร และร้านกาแฟ และร้านของฝากที่สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ จึงได้มีการจดทะเบียน บริษัท เพื่อจะได้ดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นและเพิ่มความมั้นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน 
 
 
 

 
Comments