m/mountainhearttour.com

ความงามภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงกลางน้ำ
น้ำสีครามใสกลางสุดตา เป็นธรรมชาติที่หาชมได้ยาก
คุ้มกับราคาและการเดินทางมาสัมพัสความสวยงาม
ล่องเรือชมความงาม
เขาสามเกลอ

Comments