HOME‎ > ‎

จองตั๋วเรือ


บริการเรือนำเที่ยวภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน
เรือไป-กลับ 2 ชม 
เรือจะไปจอดกุ้ยหลินเมืองไทย
เขาสามเกลอ
ชมปลาแพนางไพร
ถ่ายภาพ ระหว่างทางไปกลับ
โดยเขื่อนเชี่ยวหลานจะมีความงามจากภูเขาสูงต่ำสลับเรียงราย
ภายในทะเลสาบสีฟ้าคราม น้ำใสสะอาด ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันสวยงาม
ทำให้ท่านประทับใจในความสวยงามตลอดเส้นทางทั้งไปและกลับ
สอบถามราคาโทร 077-313413 , 0987155621

เรือนำเที่ยว ค้างคืน 1คืน 2วัน
เรือจะพาท่านออกจากท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลานไปยังที่พัก
ระหว่างทางพาท่านเที่ยวชมความงามภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน
เรือจะไปจอดถ่ายภาพที่กุ้ยหลินเมืองไทย
เขาสามเกลอ
ชมปลาแพนางไพร
ถ่ายภาพหน้าแพนางไพร
(จะเห็นวิวกุ้ยหลินกว้างที่สุด)
ถ่ายภาพ ระหว่างทางไปกลับ
โดยเขื่อนเชี่ยวหลานจะมีความงามจากภูเขาสูงต่ำสลับเรียงราย
ภายในทะเลสาบสีฟ้าคราม น้ำใสสะอาด ลอมรอบด้วยธรรมชาติอันสวยงาม
เข้าที่พัก 
ตกเย็น เล่นเรือชม ทะเลสาบยามเย็น
ชมพระอาทิตลับขอบฟ้า
ตอนเช้า
ตื่นเช้าหน่อยเพื่อ ล่องเรือชมสายหมอกตอนเช้า
ชมแสงอาทิตอ่อนๆกระทบสายน้ำ
ชมสัตว์ ต่างๆริมฝั่ง ระหว่างล่องเรือ
เดินทางกลับ 
ระหว่างทางท่านสามารถ ชมความงามได้ตลอดเส้นทาง
 โทร 077-313413 , 0987155621


Comments